Loạn biển quảng cáo mặt tiền quá khổ

Loạn biển quảng cáo mặt tiền quá khổ

Loạn biển quảng cáo mặt tiền quá khổ - Sớm ra quân xử lý vi phạm

HCM đang xác định lộ trình “nói không” với biển quảng cáo quá khổ này.

 

Viết bình luận