Luật lắp đặt bảng hiệu biên hiệu quảng cáo

✅ Công ty tôi đang muốn lắp đặt biển hiệu gắn liền với mặt tiền ngôi nhà nơi đặt trụ sở. Xin hỏi Quý báo, pháp luật quy định như thế nào về việc lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu? Hoàng Văn Nam (Quận Tân Phú HCM)

✅ Quảng cáo Đất Phương Nam Trả lời:

👉 Căn cứ Điều 34 Luật Quảng cáo 2012: Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh quy định như sau:

1. Biển hiệu phải có các nội dung sau:

a) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

b) Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Địa chỉ, điện thoại.

2. Việc thể hiện chữ viết trên biển hiệu phải tuân thủ quy định tại Điều 18 của luật này

Làm bảng hiệu Quảng cáo Ngoài trời chuyên nghiệp TP HCM
Làm bảng hiệu Quảng cáo Ngoài trời - Vòng xoay Cầu Phú Lâm, Quận 6, TP HCM

3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

4. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng

5. Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của luật này và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành

Luật bảng hiệu Quảng cáo chuyên nghiệp TP HCM

👉 Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012 thì việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên;

Làm bảng hiệu Quảng cáo Ngoài trời Quận 5 TP HCM
Làm bảng hiệu Quảng cáo Ngoài trời Quận 5 TP HCM

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên. Nếu thuộc các trường hợp nêu trên, bạn đọc phải nộp hồ sơ xin Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

Viết bình luận